กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ปี 2562  News

กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ปี 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ปี 2562 

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ปีพุทธศักราช 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 40 คนประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงเวียนนา พร้อมครอบครัว รวมถึงสมาชิกชุมชนไทยในออสเตรีย

ข้าราชการและประชาชนที่ร่วมพิธีได้ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 4 รูป ซึ่งนิมนต์จากวัดไทยในกรุงเวียนนาและจังหวัดต่าง ๆ ของออสเตรีย จากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ รับปิ่นโตภัตตาหารเพล สดัปกรณ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และกล่าวสัมโมทนียกถา หลังเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายบังคม จุดเทียนและนำชาวไทยร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีคุณูปการใหญ่หลวงในการปฏิรูปพัฒนาบ้านเมืองและนำพาประเทศชาติให้ดำรงอธิปไตยเป็นเอกราชได้อย่างมั่นคง จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าทรงเป็น พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกร