กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ นครหนานหนิง News

กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ นครหนานหนิง

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ได้แก่ กิจกรรมวางพวงมาลา ถวายบังคม จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่บริเวณห้องโถงของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เป็นประธาน และกิจกรรมทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ตามพิธีทางพระพุทธศาสนาท้องถิ่นแบบจีน ณ วัดกวนอินฉานซื่อ ภูเขาชิงซิ่ว นครหนานหนิง ในช่วงบ่ายของวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยมีข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ 30 คน เข้าร่วม