กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ในประเทศญี่ปุ่น News

กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ในประเทศญี่ปุ่น

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในนามของเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา                       สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา รวมทั้งประชาชนชาวไทยและญี่ปุ่น รวม 40 คน ร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากุรณาธิคุณ

                   วัดนิตไตจิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2447 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประเทศญี่ปุ่น และเมื่อปี 2530 ได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในบริเวณวัดแห่งนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ