กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ News

กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้จัดพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานในพิธี