กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา News

กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา

 

         เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายองค์หล่อจำลองพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ Asia House เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ชุมชนไทยในเดนมาร์กและครอบครัว รวมทั้งผู้แทนมูลนิธิ Asia House

           จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ได้เดินทางไปยังวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารเพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เนื่องในโอกาสดังกล่าว