กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี อุปทูต ณ คูเวต เป็นประธานวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่พร้อมคู่สมรส ลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยในคูเวต ถวายบังคมพร้อมกันเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ