กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ร่วมกันจุดเทียนยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ