กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2562

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2562 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณฯ และนำผู้เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายและเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา 57 วินาที โดยในพิธีดังกล่าวมีข้าราชการและครอบครัว ลูกจ้างท้องถิ่น ชาวไทยในบาห์เรนเข้าร่วมพิธีประมาณ 50 คน