กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 17.30 – 18.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้วางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 จากนั้นได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดูไบ พร้อมทั้งชุมชนไทยในเมืองดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวนกว่า 50 คน