กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลฯ และทีมประเทศไทย เข้าร่วมประมาณ ๒๐ คน