กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางวิภาวรรณ เบนนิแมน อุปทูตรักษาราชการแทน เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทางศาสนา โดยการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และต่อมาได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น อุปทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 57 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย