กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                    เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทยและนักเรียนไทย รวมประมาณ ๕๐ คนเข้าร่วม

                    ในโอกาสดังกล่าว นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

ประธานในพิธี ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พร้อมทั้ง กงสุลใหญ่ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวนำบทสวดมนต์

บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย และได้นำผู้เข้าร่วมพิธีนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันดังกล่าวด้วย