กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. น.ส. สิริมิตร ศิริพละ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้เป็นประธานในพิธีฯ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนไทยในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรีย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยประธานในพิธีได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และได้จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๕๗ วินาที เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ