กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ Asia House โดยประธานได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ชุมชนไทยในเดนมาร์กและครอบครัว รวมทั้งผู้แทนมูลนิธิ Asia House จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๕๗ วินาที นอกจากนี้ มีการแสดงรำไทยโดยคณะนักเรียนโรงเรียนรักษ์ไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสดังกล่าว