กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

             สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในกรีซเข้าร่วมพิธีฯ

            นายชัยเลิศ หลมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติซึ่งส่งผลให้ไทยสามารถดำรงความเป็นเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมงานจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที