กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีจุดเที่ยนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีจุดเที่ยนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีจุดเที่ยนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

โดยมีนายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี อุปทูต ณ คูเวต เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่พร้อมคู่สมรส ลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยในคูเวต ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ