กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์​ จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์​ จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๕ น. นางสาว ปิลัญญา นิยมไทย อุปทูต เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วจึงวางพวงมาลา จากนั้นจึงกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมจุดเทียน และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทยในกรุงบูดาเปสต์เข้าร่วมพิธี