พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี อุปุทูต ณ คูเวต เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ครอบครัว เลขาธิการ ACD และภริยา รวมทั้งชุมชนคนไทยในคูเวตเข้าร่วมงาน โดยอุปทูตนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้น อุปทูตได้กล่าวถวายราชสดุดี และผู้เข้าร่วมพิธีได้สวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน