กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ มูลนิธิ The Vatsalya Foundation เมืองมุมไบ News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ มูลนิธิ The Vatsalya Foundation เมืองมุมไบ

สกญ.ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 62 โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เยาวชนเร่ร่อนในเมืองมุมไบ ณ มูลนิธิ The Vatsalya Foundation ณ King George V Memorial – Anand Niketan Charitable Organisation โดยมีเยาวชนร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน