กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดสาธิตให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพให้กับชุมชนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดสาธิตให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพให้กับชุมชนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้ร่วมกับวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม และจิตอาสาผู้มีความเชี่ยวชาญงานฝีมือ จัดการสาธิตให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพ ได้แก่ การแกะสลักผักผลไม้ การทำยาหม่อง และการจับจีบผ้าประดับ ให้กับผู้ที่สนใจ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชนไทยในโอกาสเดียวกัน