กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานในต่างประเทศ โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนบริษัท ซีพี บกท. จำกัด และบริษัท First Dhaka Elevated Expressway (FDEE) Co., Ltd. และผู้แทนชุมชนไทยในบังกลาเทศ ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของที่ ขาดแคลนให้แก่บ้านพักคนชรา Apon Nibash Old Home กรุงธากา เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช บิสกิต อาหารแห้ง สบู่ ผงซักฟอก และของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น บ้านพักคนชรา Apon Nibash Old Home ก่อตั้งโดยนาง Syeda Selina Shelly เมื่อปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน มีหญิงชราซึ่งถูกครอบครัวทอดทิ้งพักอาศัยอยู่ประมาณ 60 คน