กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เก็บขยะริมชายหาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เก็บขยะริมชายหาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เก็บขยะริมชายหาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา นายนพดล เพ็งล่อง ประธานคณะกรรมการชุมชนไทยในกาตาร์ นางสาวกองกาญจน์ จิตต์รัตนจินดา ครูใหญ่โรงเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในกาตาร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในกาตาร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่บริเวณริมชายหาด Al Yusufiya เมือง Al Ruwais ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐกาตาร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงาน Doha Environmental Actions Project (DEAP) ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครในกาตาร์ที่ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดและทะเลทรายและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อลดขยะพลาสติก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสาและอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน ๑๑๐ คน