กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมอบของบริจาคให้แก่ผู้ไร้บ้านในเบลเยียม News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมอบของบริจาคให้แก่ผู้ไร้บ้านในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยนำโดยนางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต เข้าพบนาง Cynthia Simpson ประธานองค์กร Solidarité Grands Froids (SGF) เพื่อมอบของบริจาคจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  ซึ่งพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมได้นำมามอบผ่านจุดรับของบริจาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม และวัดธัมมปทีป เมืองเมเคอเลน ระหว่างวันที่ 9-15​ ธันวาคม 2562

ในโอกาสนี้ นางศิริลักษณ์ฯ ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาฯ ซึ่งเน้นความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยในการทำประโยชน์แก่องค์กรสาธารณะและชุมชน โดยนาง Cynthia ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณการดำเนินกิจกรรมนี้

ทั้งนี้ องค์กร Solidarité Grands Froids (SGF) เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ไร้บ้านในเบลเยียมโดยจัดหาเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนในครอบครัวที่ยากจนโดยจัดหาอุปกรณ์การเรียนและของเล่น