กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562 News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562 โดยได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบของขวัญเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนและร่วมกิจกรรมกับเด็กจำนวน 50 คน ในโอกาสวันคริสต์มาสตามประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งมอบเงินบริจาคแก่สถานสงเคราะห์ Asociacion de Damas de Filipinas, Inc. Settlement House ในกรุงมะนิลา ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ หน่วยราชการและเอกชนไทย ตลอดจนชุมชนไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และครอบครัว รวมประมาณ 30 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งร่วมบริจาคอาหาร และสมทบทุนบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ฯ ด้วย