กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์สงเคราะห์คนไร้บ้านของมูลนิธิ Caritas Austria กรุงเวียนนา (Tageszentrum der Caritas am Wiener Hauptbahnhof) News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์สงเคราะห์คนไร้บ้านของมูลนิธิ Caritas Austria กรุงเวียนนา (Tageszentrum der Caritas am Wiener Hauptbahnhof)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562
ณ ศูนย์สงเคราะห์คนไร้บ้านของมูลนิธิ Caritas Austria กรุงเวียนนา (Tageszentrum der Caritas am Wiener Hauptbahnhof)
 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 น.ส. มรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา นำข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในกรุงเวียนนา รวม 22 คน นำอาหารและขนมไทยไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กลุ่มคนไร้บ้าน จำนวนประมาณ 200 คน ณ ศูนย์สงเคราะห์คนไร้บ้านของมูลนิธิ Caritas Austria (Tageszentrum der Caritas am Wiener Hauptbahnhof) ซี่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟหลักของกรุงเวียนนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562
 
ศูนย์สงเคราะห์คนไร้บ้านของมูลนิธิ Caritas Austria แห่งนี้เปิดให้คนไร้บ้านในกรุงเวียนนา ซึ่งส่วนมากมาจากประเทศยุโรปตะวันออกต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการ เสมือนเป็นบ้านพักชั่วคราว เช่น พักผ่อน รับประทานอาหาร อาบน้ำ ซักเสื้อผ้า รวมถึงขอรับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาชีวิต เพื่อให้หลุดพ้นจากสภาวะการเป็นคนไร้บ้าน โดยจะให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น.