พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ปี 2562 News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2562

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ร่วมกับวัดพุทธปทีป และชุมชนไทยใน
สหราชอาณาจักร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 ที่พระอุโบสถ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดยมีเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานและมีสมาชิกทีมประเทศไทยและครอบครัว เข้าร่วมพร้อมด้วยชาวไทยในสหราชอาณาจักร
เข้าร่วมประมาณกว่า 200 คน

ภายในพิธี พระสงฆ์สวดถวายพระพร ประธานถวายเครื่องไทยธรรม ตามด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมโรงทาน ที่มีชาวไทยเข้าร่วมจัดกิจกรรมอย่างแข็งขัน