พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล โดยมีนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมคู่สมรส และชุมชนไทยเข้าร่วม

ในพิธีดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์​ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และคณะ ถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ และอนุโมทนา

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนไทยในนครซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสวดมนต์ทำวัตรเช้าร่วมกัน