พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายบังคม