พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะและพิธีถวายบังคม พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะและพิธีถวายบังคม พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

พิธีถวายพานพุ่มสักการะและพิธีถวายบังคม พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. สอท. ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการ สอท. โดย ออท. เป็นประธานในพิธีฯ ได้ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งนำ ขรก. สอท. ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน

หลังจากนั้นเวลา 10.30 น. ออท. ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการ สอท. โดย สอท. ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้น ขรก. ลูกจ้าง สอท. พร้อมครอบครัว ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์