พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้ร่วมกับวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เมือง Purmerend โดยนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว พร้อมทั้งพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทอดผ้าไตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์วางพานพุ่มดอกไม้ถวายพระราชสักการะและกล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้