พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่วัดราชธรรมวิริยาราม 1 กรุงออตตาวา โดยมี อุปทูตฯ เป็นประธาน และมี ขรก. สอท. คู่สมรส และชุมชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตกรุงออตตาวา และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง