พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีทางศาสนา พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีทางศาสนา พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดต้าซิงซ่าน นครซีอาน มณฑลส่านซี โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยเข้าร่วม โดยพระสงฆ์ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์

ต่อจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงแรมวินแฮมแกรนด์ นครซีอาน มณฑลส่านซี โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธาน ถวายพานพุ่มดอกไม้ และนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ