พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานเอกอัครราชทูต กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานเอกอัครราชทูต กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการ สอท. โดย น.ส. สิริมิตร ศิริพละ อุปทูตฯ เป็นประธานในพิธีฯ ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งนำ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างพร้อมเพรียงกัน