พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2562) News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2562)

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2562) ณ ห้องโถงบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และภริยา เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสถานกงสุลใหญ่ หน่วยงานทีมประเทศไทย ณนครโฮจิมินห์ อาสาสมัครเพื่อนไทยจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนครโฮจิมินห์ และคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีที่อยู่ระหว่างเดินทางมาเยือนเวียดนาม เข้าร่วมด้วย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคม และนำผู้ร่วมงานทั้งหมดถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน