พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2562) News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2562)

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2562) ณ วัดจันทรังษี เขต 3 นครโฮจิมินห์ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระภิกษุ ยัน ลุง เจ้าอาวาสวัดจันทรังษี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างสถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทยฯ นครโฮจิมินห์ อาสาสมัครเพื่อนไทยจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนครโฮจิมินห์ และคณอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามในพื้นที่เข้าร่วมด้วย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าพระประธานของหอฉัน จากนั้นจึงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประเคนภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 25 รูป พระสงฆ์อนุโมทนาและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ พระภิกษุยัน ลุง เจ้าอาวาส ได้กล่าวสัมโมทนียกถา อวยพรประเทศไทย ในโอกาสวันชาติไทยด้วย