พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธธรรมาราม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน News

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธธรรมาราม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธธรรมาราม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยพิธีทางศาสนาและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม รวมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยนายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ทีมประเทศไทย ณ เมืองฮ่องกง และพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอาศัยในเมืองฮ่องกงและเมืองมาเก๊า เข้าร่วมพิธีฯ และกิจกรรมรวมกว่า ๑๐๐ คน
          ในพิธีทางศาสนา กงสุลใหญ่ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นพระสงฆ์ ๗ รูปได้สวดพระพุทธมนต์ กงสุลใหญ่ฯ และหัวหน้าทีมประเทศไทยฯ ถวายเครื่องไทยธรรมและผ้าไตร และร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
          หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ในฐานะผู้แทนประชาชนชาวไทยในเมืองฮ่องกงและเมืองมาเก๊าได้ถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น ได้นำประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายบังคม/หมอบกราบ โดยพร้อมเพรียงกัน โดยพิธีได้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ
          ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ เมืองฮ่องกง พร้อมชาวไทยจิตอาสา ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณวัดพุทธธรรมารามร่วมกัน