งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะ ฟูลเลอร์ตัน สิงคโปร์ โดยมีนายโมฮาหมัด มาลิกี บิน ออสมัน
(Dr. Mohamad Maliki Bin Osman)รัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์
(Senior Minister of State for Defence and Foreign Affairs) เป็นแขกเกียรติยศ
พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ ดร. ลี บี วาห์ (Dr. Lee Bee Wah)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเขต Nee Soonและพลเรือตรี Lew Chuen Hong ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์
คณะทูตานุทูตต่างประเทศในสิงคโปร์ ผู้แทนภาคเอกชนไทยในสิงคโปร์ ชาวต่างชาติและชาวไทยในสิงคโปร์ รวมประมาณ 350 คน
 
 ในโอกาสดังกล่าว นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้กล่าวถึงวาระสำคัญ 3 วาระ ได้แก่
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ความสำคัญของวันดินโลก (World Soil Day) ตลอดจนความสัมพันธ์ไทย – สิงคโปร์ที่ใกล้ชิด
และพัฒนาการด้านความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านต่างๆ  ในขณะที่นายโมฮาหมัด มาลิกี บิน ออสมัน ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่ดีตลอดมาและได้ร่วมนำดื่มถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน  ณ สิงคโปร์ บริษัทในเครือบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำกัด
และบริษัท Unified Investment & Holdings ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมโนราห์ของไทย  
 
 นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากภาคเอกชนไทย ได้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย บริษัท InterBev Singapore ผู้จัดจำหน่ายเบียร์ช้าง และบริษัท Singha Asia ผู้จัดจำหน่ายเบียร์สิงห์