งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรม Crowne Plaza โดยมีนายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี อุปทูต ณ คูเวต เป็นประธาน และมีข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงต่าง ๆ ของคูเวต คณะทูต ภาคเอกชน และสื่อมวลชนคูเวต เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน โดยมี Ambassador Ali Suleiman Al-Saeed, Assistant Foreign Minister for Asian Affairs กระทรวงการต่างประเทศคูเวตเป็นแขกเกียรติยศ และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ที่เข้าร่วม ได้แก่ คณบดีทูต ออท. อาเซียน (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม) ออท. โปแลนด์ โรมาเนีย  สโลวัก แอลจีเรีย อาร์เจนตินา เม็กซิโก ฮอนดูรัส อุซเบกิสถาน คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน บังกลาเทศ อัฟกานิสถาน จิบูตี เอธิโอเปีย กานา ทูตทหารสหรัฐฯ ฯลฯ อุปทูต ได้แก่ มซ. ลาว ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ แคนาดา เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น จีน กลต. ตุรกี อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา ภูฏาน UAE โอมาน ฮังการี แอฟริกาใต้ เป็นต้น

พิธีการเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 19.30 น. โดยอุปทูตได้เชิญแขกเกียรติยศขึ้นเวทีเพื่อยืนเคารพเพลงชาติคูเวตและเพลงสรรเสริญพระบารมี

หลังจากนั้น อุปทูตได้กล่าวสุนทรพจน์โดยกล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธ.ค. สำหรับชาวไทย ได้แก่ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ ร. 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของไทย โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเลือกตั้งทั่วไป และการเป็นประธานอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-คูเวตเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 56 ปี บนพื้นฐานของความเข้าใจ ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ การให้เกียรติและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทย-คูเวตในปี 2561 เกือบ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปีนี้ อุปทูตขอบคุณชาวคูเวตที่ชื่นชอบประเทศไทยและเลือกให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาโดยตลอด โดยในปีที่ผ่านมา มีชาวคูเวตเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยกว่า 74,000 คน ตลาดการท่องเที่ยวคูเวตเป็นตลาดที่เติบโตสูงสุดอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคตะวันออกกลาง สอท. พร้อมจะให้บริการชาวคูเวตและ     ภาคธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ และย้ำถึงเจตนารมณ์ที่จะให้ความร่วมมือกับคูเวตอย่างเต็มที่เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ มิติ ท้ายสุด อุปทูตได้กล่าวในนามของชุมชนไทยในคูเวตถวายพระพร Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น อุปทูตและแขกเกียรติยศ พร้อมด้วย ออท./อุปทูต อาเซียนได้ร่วมกันตัดเค้กตามธรรมเนียมของ ปท. อาหรับ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

ภายในงาน ได้จัดแสดงผักและผลไม้ที่แกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ และได้จัดซุ้มอาหารไทยสำหรับผู้เข้าร่วมงานด้วย