งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้อง Dewan Bunga Emas โรงแรม Perdana เมืองโกตาบารู โดยได้จัดแสดงชุดนิทรรศการเกี่ยวกับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จัดทำโดยกระทรวงฯ และการแสดงทางวัฒนธรรมโดยเยาวชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ

เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน โดยแขกเกียรติยศจากรัฐกลันตัน ได้แก่ Hon. Dato’ Haji Hanifa Ahmad สมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งรัฐกลันตัน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม

การค้า การลงทุนและผู้ประกอบการ (Chairman of Industry, Trade, Investment and Entrepreneurial Development) นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐพร้อมทั้งผู้แทนภาคนักธุรกิจ

สมาชิก Friends of Thailand ผู้แทนชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ชาวไทยในรัฐกลันตัน  รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมงานด้วย