งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธาน และมีนายท่อนแก้ว พุดทะไกยะลาด รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต เป็นแขกรับเชิญเกียรติยศ รวมทั้งมีผู้แทนระดับสูง ระดับรองเจ้าแขวง จากแขวงจำปาสัก แขวงเซกอง แขวงคำม่วน แขวงสาละวัน แขวงอัดตะปือ และระดับผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการ จากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนไทย - ลาว รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน
          ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยกล่าวถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย กับ สปป.ลาว ซึ่งจะครบรอบ ๗๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การยกระดับความสัมพันธ์ไทย - ลาว เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ จากนั้น กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และรองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมกันดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และดื่มอวยพรแด่นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ สปป.ลาว 
          นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ไทย สลับกับการบรรเลงเพลงไทย - ลาว ในสไตล์แจ๊ส จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมรำวงและเต้นบาสโลป สร้างความเพลิดเพลินก่อนเดินทางกลับเป็นอย่างมาก
 
* * * * * * * * * *