งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

การจัดงานเลี้ยงรับรอง

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2562 เวลา 16.30 – 19.30 น. สอท. ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้อง Ballroom อาคาร G18 กลางกรุงเฮลซิงกิ โดยมีคณะทูตานุทูต บุคคลสำคัญ เจ้าหน้าที่รัฐ นักธุรกิจ นักวิชาการของฟินแลนด์ ตลอดจนคนไทยที่พำนักอาศัยในฟินแลนด์ เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน และชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในกรุงเฮลซิงกิได้นำคณะนาฏศิลป์จำนวน 35 คน ซึ่งเป็นบุตรหลานของคนไทยที่อาศัยในฟินแลนด์มารำถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วย และในโอกาสนี้ ออท. ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสำคัญของวันที่ 5 ธ.ค. ว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากประชาชนชาวไทยรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดุจดั่งบิดา และวันชาติไทย อีกทั้งในปี 2556 สหประชาชาติยังได้มีมติให้วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันดินโลก เพื่อถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงให้ความสำคัญกับดินอันเป็นส่วนสำคัญของการเกษตร การผลิตอาหาร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ออท. ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟินแลนด์ในฐานะมิตรและหุ้นส่วนที่ดีต่อกันเรื่อยมา โดยการติดต่อระดับประชาชนมีส่วนกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น