งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ IATE Clube กรุงบราซิเลียโดยมีคณะทูต ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนบราซิล เข้าร่วมจำนวนประมาณ 300 คน

กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของอุปทูตฯ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญ 3 ประการ ของวันที่ 5 ธันวาคม. 2562 พร้อมด้วยการฉายวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีความเข้าใจอันลึกซึ่งเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การประชาสัมพันธ์อาหารไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหาร Same Same Restaurante ซึ่งเป็นร้านอาหารในกรุงบราซิเลียซึ่งจำหน่ายอาหารเอเชีย โดยมีอาหารไทยเป็นจุดขายของร้าน และการจัดแสดงนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพุทธศักราช 2562