งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ห้อง Salón Huascarán รร. Hilton Miraflores Lima โดยมีนางชญานิษฐ์ อุปทูต ประธานในพิธี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว ชุมชนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐเปรู นาย  Elard Escala อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเปรูและรัฐบาลเปรูในฐานะแขกเกียรติยศพร้อมด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเปรู คณะทูตานุทูตและกงสุลในกรุงลิมา ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปรู เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน

ประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อธิบดีกรมเอเชียฯ ขึ้นบนเวที จากนั้น ประธานในพิธีกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเชิญผู้เข้าร่วมงานดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปธน. เปรู และประชาชนชาวเปรู ทั้งหมดร่วมร้องเพลงชาติเปรู จากนั้น อธิบดีกรมเอเชียฯ กล่าวสุนทรพจน์ ทั้งหมดร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี คณะนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสในเปรู ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๙ “ยามเย็น (Love at Sundown)” เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ บรรเลงในระหว่างการจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ ด้วยแล้ว   

เมื่อเสร็จสิ้นช่วงพิธีการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสอนการเต้นรำ Gospevara ในกรุงลิมาและสมาพันธ์มวยไทยแห่งชาติเปรู จัดชุดการแสดง ได้แก่ เซิ้งกระติ๊บ เซิ้งโปงลาง และการสาธิตแม่ไม้มวยไทย โดยตลอดช่วงงานเลี้ยงรับรอง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ซึ่งเป็นเพลงบรรเลงจำนวนกว่า ๔๐ บทเพลงบรรเลงเพื่อสร้างบรรยากาศในงานด้วย

ภายในงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ ชุมชนชาวเขา ภาคเกษตรกรรม การอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งโครงการพระราชดำริที่ขยายการดำเนินการไปยังประเทศต่างๆ ด้วย ก่อนเริ่มงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมตลอดทั้งปีของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะประมวลภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเปรูของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเมษายน ๒๕๖๒ วิดีทัศน์ ASEAN Chairmanship Handover ๒๐๑๙ ของไทย วิดีทัศน์การท่องเที่ยวของ ททท. ตามสโลแกนใหม่ Thailand Insider ตลอดจนวิดีทัศน์เกี่ยวกับการลงทุนและการพัฒนา “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor – EEC) ด้วย นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปขนมขบเคี้ยว ซอสปรุงรสต่างๆ ของไทยที่รับการสนับสนุนสินค้าตัวอย่างจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ภายในงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดอาหารไทยทั้งคาวและหวาน ได้แก่ ข้าวมันไก่ ผัดไทยกุ้ง ต้มข่าไก่ สาคูไส้ไก่ ตะโก ฝอยทอง ทองหยอด ไอศกรีมรสมะพร้าวและรสตะไคร้ที่ได้รับความร่วมมือจากร้าน Bangkok และร้าน Lima Thai ร้านอาหารไทยในกรุงลิมา รวมทั้งชุมชนไทยในการปรุงอาหารดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มรสอาหารไทยตลอดช่วงงานเลี้ยงรับรองฯ ด้วย