งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ และภริยา ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Grande Bretagne ในกรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภากรีซ-ไทย คณะทูตานุทูต เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชนกรีซ และมิตรของไทย (Friends of Thailand) ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก เข้าร่วมงาน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในทั้งสามวาระดังกล่าว และได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อเดือนพฤษภาคม และการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕  เมื่อเดือนพฤศจิกายนในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน