งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัตได้เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม Crowne Plaza โดยมี H.E. Yahya bin Saeed bin Abdullah Al Jabri, Charman of the Public Authority for Investment Promotion & Export Development (Ithraa) เข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศ ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับชุมชนไทย โรงแรมและร้านอาหารไทยจัดกิจกรรมแสดงการแกะสลักผลไม้ อาหารไทยและขนมไทยเพื่อบริการแก่แขกที่มาร่วมงานด้วย