งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการในกรุงย่างกุ้งและคู่สมรส ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่โรงแรมฮิลตัน กรุงเนปิดอ โดยมี ฯพณฯ อู จ่อ ติน ส่วย รัฐมนตรีประจำทำเนียบที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา เป็นแขกเกียรติยศ พร้อมด้วยแขกระดับสูงจากรัฐบาลเมียนมา กองทัพเมียนมา และผู้แทนภาครัฐและเอกชนในกรุงเนปิดอ เข้าร่วมงาน ในงานมีการฉายภาพวีดีทัศน์ “A Glance of Friendship” ที่ได้รวบรวมและแสดงภาพการเยือนของบุคคลสำคัญของไทยและเมียนมาระหว่างกันในรอบปีนี้เพื่อสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม

จากนั้น ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีมุขมนตรีภาคย่างกุ้ง เจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของฝ่ายเมียนมา พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำกรุงย่างกุ้ง ภาคเอกชนเมียนมาและไทย รวมถึงกลุ่ม Friends of Thailand เข้าร่วมงาน

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและเมียนมาในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งยืนยันความพร้อมในการส่งเสริมความร่วมมือกับเมียนมาเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาของเมียนมา (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP) ให้บรรลุเป้าหมายทั้ง ๕ ประการ นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีของวงคีตเสวี วงดนตรีแจ๊สจากไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ซึ่งได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบรรเลงในรูปแบบแจ๊ส 

และในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้ชาวไทยในเมียนมา ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์โดยพร้อมเพรียงกัน