งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมวินแฮมแกรนด์ นครซีอาน มณฑลส่านซี โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธาน และนายเว่ย เจิงจวิน รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลมณฑลส่านซี ให้เกียรติเข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ

นอกจากนี้ งานเลี้ยงรับรองฯ ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆ ได้แก่ นายหวัง หลิน รองนายกเทศมนตรีนครซีอาน นายหวง หย่ง รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี นายหวัง อวิ๋นหลิน รองอธิบดีสำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี นายห่าว จ้านเหยียน รองอธิบดีสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลส่านซี นายฝาน จวินหรง รองเลขานุการรัฐบาลนครซีอาน นายเฉิง หยุนฝู่ รองผู้ตรวจการสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลส่านซี คณะทูตานุทูตประจำนครซีอาน 3 ประเทศ ได้แก่ (มาเลเซีย เกาหลีใต้ และกัมพูชา) ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในมณฑลส่านซี ผู้บริหารและผู้แทนจากภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนชาวไทยในนครซีอานเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐ คน

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วยการแสดงนาฏศิลป์จากนักศึกษาไทย และวีดิทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมกับการจัดซุ้มอาหารไทยหลายประเภท ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน