งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เป็นประธานจัดงานเลี้ยงรับรองสำหรับชุมชนคนไทยในกรีซ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่ Crown Hall  กรุงเอเธนส์ โดยชมรมคนไทยในกรีซได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมด้วย