งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องประชุม สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างเวลา 18.30 – 20.00 น. โดยมี นายเชา กอน เยว (Chow Kon Yeow) มุขมนตรีรัฐปีนัง เป็นแขกเกียรติยศ และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณ 60 คน ประกอบด้วย มนตรีแห่งรัฐ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น กงสุลกิตติมศักดิ์ ผู้แทนภาคนักธุรกิจ ผู้แทนองค์กรเอกชน สื่อมวลชน และเครือข่าย Friends of Thailand