งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนาย Silva Arnando Dundoro รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐโมซัมบิก เป็นแขกเกียรติยศ และมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเข้าร่วม อาทิ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ภาควิชาการ Friends of Thailand และชุมชนชาวไทยและครอบครัวที่พำนักอาศัยในสาธารณรัฐโมซัมบิก